DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie przez Ciebie upoważnionej - do wglądu, w formie kopii, wydruku lub odpisu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych (pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest wydawana nieodpłatnie)

ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA
• jeżeli nie zgadzasz się z treścią orzeczenia lub opinii, a postępowanie odwoławcze w odniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
• sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia

OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ
• w czasie pobytu w szpitalu, w sytuacji pogorszenia się Twojego stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmioty lecznicze mają obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania

PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH
• szpital ma obowiązek zapewnić Ci bezpłatne przechowywanie rzeczy wartościowych w depozycie

JEŚLI TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE, SĄ NIEWŁAŚCIWIE REALIZOWANE LUB MASZ PYTANIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA:

Telefoniczna Informacja Pacjenta
800 190 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa kancelaria@rpp.gov.pl
www.gov.pl/rpp

sprawdź: Dentysta Nowy Sącz cennik

Nasza przychodnia realizuje szeroki zakres usług stomatologicznych i ortodontycznych, a także usługi z zakresu stomatologicznych zdjęć rentgenowskich.

Godziny Otwarcia

Pon - Czw:  8:00 - 20:00

Pt:               8:00 - 15:00 

Sob - Nie:   Nieczynne

Adres

ul. Moniuszki 13,
33-300 Nowy Sącz

Email: ortodent@poczta.onet.pl
Tel: (18) 441-26-46
Kom: +48 602-740-704